اذکار

نقش نگین انگشتر حضرت ادم
امام رضا (ع) فرمودند:
نقش انگشتری حضرت ادم  لا اله الله محمد رسول الله بود

نقش نگین انگشتری امام حسن عسگری(ع):
نقش نگین انگشتری امام حسن عسگری این چنین بوده است: سبحان من له مقالیدالسماوات و الارض

بر نگین انگشتر حضرت موسی علیه السلام دو جمله نقش بسته بود که از تورات گرفته شده بود:
اجر توجر   اصدق تنج  یعنی صبر کن تا مزد یابی راست بگو تا نجات یابی

نقش انگشتری امام جواد (ع):
نقش انگشتری امام جواد (ع) چنین بوده است : حسبی الله حافظی.

نقش انگشتری امام هادی(ع) :
نقش انگشتری امام هادی (ع) این گونه بوده است : الله الملک

نقش نگین انگشتری حضرت امام رضا(ع):
نقل است که از ایشان پرسیدند نقش نگین انگشتر شما چیست و ایشان فرمودند : ماشا الله لا قوه الا بالله است.

نقش نگین امام جعفر صادق(ع) :
حضرت امام رضا(ع) می فرمایند جدم 2 انگشتر داشتند بر یکی نوشته بود  انت ثقتی فاعصمنی من الناس  و بر دیگری نوشته شده بود الله ولیی و عصمتی من خلقه

نقش نگین امام موسی کاظم(ع):
حضرت امام رضا نقل دارند که نقش نگین پدر گرامیشان حسبی الله بوده است که بالای آن عکس هلال ماه و زیر آن نقش گل سرخی حک شده بوده است

نقش نگین امام محمد باقر(ع):
امام صادق (ع) می فرمایند بر انگشتر پدرم حک شده بود العزه الله

نقش نگین حضرت محمد (ص):
حضرت انگشتری داشتند و به امیر المومنین دادند و گفتند بر ان بنویس لا اله الل  حضرت به حکاک دادند و گفتند بنویس لااله الله و در سطر دوم بنویس محمد رسول الله  وقتی انگشتر را گرفتند و خدمت پیغمبر اوردند بر روی ان 3 سطر نوشته شده بود در سطر سوم نوشته شده بود علی ولی الله پیغمبر به حضرت علی فرمودند من گفتم یک سطر بنویس  در همانجا جبرئیا نازل شد و فرمود :
یا محمد تو انگشتر را به علی دادی گفتی انچه را خود دوست داشتی برا ن بنویسد علی (ع) جمله ای به ان اضافه کرد که خود دوست داشت ومن جمله ای اضافه کردم که خود دوست داشتم و آن جمله این بود :علی ولی الله

نقش نگین حضرت سلیمان این بود :
سبحان من الجم الجن بکلماته

نقش نگین حضرت ابراهیم :
بر نگین انگشتر حضرت ابراهیم این کلام نقش شده بود:لا اله الله محمد رسول الله لا حول ولاقوه الابالله فوضت امری الی الله اسندت ظهری الی الله حسبی الله

نقش نگین حضرت امام سجاد(ع):
امام رضا (ع) می فرمایند بر انگشتر ایشان حک شده بود :خزی و شقی قاتل الحسین بن علی

نقش نگین حضرت امام حسن مجتبی (ع) اینگونه بود:
امام رضا (ع) می فرمایند حک شده بود العزه الله
و امام صادق (ع) می فرمایند حک شده بود حسبی الله

نقش نگین حضرت امام حسین (ع) :
حضرت امام صادق از جد خود حضرت امام سجاد(ع) نقل میکنند که ایشان دو انگشتری داشتند یکی بر ان حک شده بود لا اله الا اللهعده للقاءامره و دیگری ان الله بالغ امره

نقش نگین حضرت امیر المومنین این چنین بود:
حضرت امام صادق(ع) فرمودند بر انگشتری ایشان چنین حک بود :
الله الملک پس هنگامی که به خلافت رسیدند ایچنین حک کردند
الملک الله القهار
همچنین نقل است که ایشان 4انگشتر داشتند :
نقش نگین یاقوت : لا اله الله الملک الحق المبین
نقش نگین فیروزه ک الله الملک الحق
نقش نگین حدید: العزه الله جمیعا
و نقش نگین عقیق ایشان 3 سطر بود: ماشاالله لاقوه الابالله  استغفرالله

نقش نگین حضرت فاطمه (س):
نقش نگین حضرت زهرا (س) این چنین بود :
امن الموکلون

نقش انگشتری امام زمان (عج):
بی گمان برابر احادیث فراوان ایشان انگشتر تمام انبیاء و امامن را دارند و در هر زمان هر کدام را که بخواهند در دست خواهند کرد.